pismo hebrajskie

Zydziwmalopolsce.pl - bogactwo kultury żydowskiej w wydaniu lokalnym

Kultura żydowska to ogromny, fascynujący świat, w którym religia, historia i życie codzienne ludzi tej narodowości prowadzą ze sobą szczególny dialog. Dialog nierzadko trudny, przepełniony cierpieniem, czego dowodów nie trzeba szukać w dalekiej przeszłości. Równie interesujący dla kultury judaistycznej jest kontekst Polski. Żydzi od wieków stanowili ważną część społeczności, znajdujących się na ziemiach naszego kraju. W ważnych, przełomowych momentach dziejów historycznych naród żydowski i naród polski współdzieliły tragiczne losy, które nadawały im niejako nową, jeszcze inną i w jakimś stopniu wspólną tożsamość. Śladów tych zjawisk oraz ich konsekwencji można znaleźć w różnych regionach naszego państwa – także w Małopolsce.

tora

Media o nas:

Z jednej strony, jeśli spojrzymy na judaizm całościowo – począwszy od wędrówki do ziemi Kanaan, przez ucieczkę z Egiptu oraz inne losy Żydów, opisane w Biblii, przez dalsze dzieje tego narodu, w rozproszeniu i w różnych obszarach Europy, a skończywszy na okropnościach II wojny światowej oraz współczesnej sytuacji – dostrzegamy cały ogrom jego zaplecza historycznego, politycznego i kulturowego. Dlatego wymaga on szczególnej ostrożności (w przyjmowaniu danej perspektywy, w doborze odpowiednich narzędzi i metod badawczych), jeżeli, dążąc do poznania prawdziwego obrazu tego świata, nie chcemy go zniekształcić.

rynek w krakowie

Inicjatywę wspierają:

Z drugiej strony, mimo popularności poszczególnych zagadnień historycznych oraz problemów, związanych z judaizmem, wciąż pozostają tzw. „miejsca ciemne”: prawie w ogóle nie odkryte, niepoznane, albo w niedostatecznym stopniu zbadane i opisane. O takim zjawisku możemy mówić w kontekście sprawy żydowskiej oraz konkretnych obszarów Polski, w wymiarze lokalnym. Tymczasem warto zdawać sobie sprawę, że dopiero wąsko zakrojone, ale pogłębione w eksploracji badania nad obecnością judaizmu w konkretnych regionach Europy, pozwoli uzyskać pełniejsze rozumienie historycznego i kulturowego świadectwa tego narodu.

krzesla na placu

Dlatego też powstała strona internetowa poświęcona losom Żydów żyjących na ziemiach Małopolski. Za jej pośrednictwem przypatrujemy się zarówno periodyzacji dziejów wspomnianej społeczności, jak i konkretnym zagadnieniom, związanym z judaizmem, przyjmując „perspektywę lokalną”: przez pryzmat geografii, sytuacji politycznej oraz kultury, tworzących ten region Polski. To zadanie, mimo potrzebnych granic i kryteriów badawczych, w rzeczywistości okazuje się nie mniej trudne. W końcu społeczności polska i żydowska, ich kultury i obyczaje, na przestrzeni wieków ulegały przemieszczeniu, przemieszaniu oraz innym metamorfozom.

nagrobki

Niemniej, serwis dostępny pod adresem zydziwmalopolsce.pl pretenduje do miana wirtualnego miejsca o bogatych zasobach informacji na temat żydowskich pokoleń egzystujących w regionie Małopolski. Takie działy, jak Historia i Kultura (podzielony na różne okresy i problemy), Aktualności czy Grupa Dyskusyjna, pozwalają dobrze zorientować się w dawnej i obecnej sytuacji Żydów obecnych na tych terenach, a także w odnajdywaniu swych rodzinnych korzeni czy budowany nowych, trwałych relacji.

panorama miasta