logo małopolski

Projekt współfinansowany ze środków
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

Małopolskie Szlaki
Dziedzictwa Żydowskiego

logo małopolski

Śladami kultury i historii Żydów